Dejas nodaļa

Profesionālās ievirzes izglītības programmu Dejas pamati atvēra 2016. gada augustā

  1. gada maijā programmu akreditēja uz 6 gadiem. 2018./2019. mācību gadā mācības uzsāka pilnas audzēkņu grupas trijās klasēs. 

Deju nodaļa ir daudzpusīga un strauji augoša nodaļa, kura sevi pierādījusi ne tikai uzstājoties pasākumos Ādažu novadā, bet arī citviet Latvijā, piedaloties festivālos un veidojot sadraudzības koncertus ar citām izglītības iestādēm un interešu izglītības pulciņiem.

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā audzēkņiem ir iespēja apgūt tādus mācību priekšmetus kā, piemēram, klasiskās dejas pamati, steps,  latviešu deja, vēsturiskā deja, dejas improvizācijaun ar deju saistītos teorētiskos priekšmetus – mūzikas un dejas vēsture.

Deju nodaļas māksliniecisko tēlu raksturo azarts, vēlme dejot un uzdrīkstēšanās uzsākt kaut ko jaunu un nebijušu. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Deju nodaļa ir pirmā, kurā izglītības programma papildināta ar tādu mācību priekšmetu kā Stepsskolotāja Māra Pūra vadībā.

Repertuāru veido un arī papildina jaunā deju skolotāja/horogrāfe Kristīne Lorence un skolotāja Agnese Stanke. Skolotāji eksperimentē, veidojot daudzveidīgas dejas, tādējādi popularizējot, ieniteresējot un uzsverot dejas mākslas nozīmīgumu Latvijas izglītībā.

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola