Uzņemšana

Ādažu Mākslas un mūzikas skola sāk gatavoties jauno audzēkņu uzņemšanai! Pie mums var apgūt instrumentu spēli, vizuāli plastisko mākslu vai dejas pamatus! Gatavojies kopā ar mums un nāc iepazīties ar skolu, piedāvāto programmu saturu,  skolotājiem un uzzini visu par iestājpārbaudījumiem!

Gaidīsim ciemos ATVĒRTO DURVJU DIENĀ 1. jūnijā no plkst.14.00 – 19.00.

UZŅEMŠANAS  PĀRBAUDĪJUMS notiks 4.jūnijā no plkst.14.00 – 19.00.

 

AMMS progr

 

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola