Skolas vēsture

Katrs no mums savas ieceres sasniedz citādos veidos. Vienam kā likteņa dāvana sapņa piepildījums iekrīt klēpī, citam tas realizējas gluži nejauši, vēl kāds uz savu mērķi iet tieši un pārdomāti, zinādams, ko vēlas sasniegt. Vēl kādam viss jāizcīna soli pa solim. Mūsu gadījumā ar pacietības pieskārienu un ticību, ka reiz viss būs. Jo tā vienkārši notika.

Pieskārienos varētu izteikt arī mūsu pastāvēšanas laiku, mūsu sajūtas tad, šodien un varbūt arī sajust rītdienu.

1993. gads 90. gadu sākumā, pēc agrofirmas „Ādaži” bijušās spozmes Ādažu kultūras dzīvei neklājās viegli. Līdzekļi sarukuši, mākslinieciskie pulciņi uz izjukšanas robežas. Un tieši tad Ādažu vidusskolā atver kaimiņu mūzikas skolas - Zvejniekciema mūzikas skolas klasi. Tā rodot iespēju arī Ādažu bērniem mācīties brīnišķīgo skanu, nošu valodu.
 1994. gads Ādažos tiek dibināta Ādažu mākslas skola. Pirmais pieskāriens baltajam sākumam. Zīmēšanas lapai. Vēl nekā nav, bet lielas cerības, ka būs, taps. Viss. Panākumi, radošas veiksmes un radīšanas grūtības. Kā nu bez tām! Cerību un ideju bagātība. Pašiem. Pirmie īpašie bērni. Ar talantiem un vēlmi strādāt tos izkopjot. Pirmie Ziemassvētki – tik īpaši. Vismaz mums tā šķita. Skaisti.
1995. gads
Mēs visi nākam no savām mājām, kādreiz uz laiku tās atstājam. Lai atgrieztos. Ar jaunu pieredzi! Otrais pieskāriens šai stāstā tai ziemas dienai, kad mēs iekārtojam pirmo izstādi, spēlējam pirmo koncertu ārpus savas skolas sienām, ārpus sava pagasta.
Ar milzu atbildību un niecīgu pieredzi. Satraukums kā būs, vai izdosies. Pirmā svešu cilvēku atzinība. Un gandarījums. Tiek atvērta arī Ādažu mūzikas privātskola.
1996. gads Jūtam, ka augam, jo šī gada pieskāriens Pasaules bērnu zīmēšanas konkursa Zelta medaļai sniedz profesionālu gandarījumu, savas varēšanas apliecinājumu. Kā uzvarēt pasaules čempionātā. Jā mēs varam un mūsu virziens ir īstais.
1997. gads
Laika pieskāriens. Nekas jau nestāv uz vietas un bērni izaug, šoreiz mūsējie. Tie, kas vēlas mākslas izjūtas tvert vairāk un plašāk. Jau citās skolās. Cik apliecinošs var būt šāds pieskāriens! Ka visi kopīgi varam. Kāpt virsotnēs. Attīstīties. Šogad jau kopā.
Tiek izveidota Ādažu mākslas un mūzikas skola.
1998. gads Aug varēšanas apziņa. Jūtam, ka izdodas. Ar mūsu viedokli rēķinās. Tāpēc atsaucamies aicinājumam. Pieskarties arī pagasta iedzīvotāju radošās darbības rosināšanai. Tas atkal ir kas jauns un nebijis. Īstenot konkursu par Ziemassvētku noformējumu Ādažu pagastā. Paldies tiem, kas šogad un turpmākos gadus atsauksies un radīs visiem svētku sajūtu. Atziņa – skaistais ir nepieciešams ikvienam!
1999. gads Jaunas idejas, citi meklējumi. Kalendārais pieskāriens. Kārtējais pirmais. Mūsu vēlmes, pagasta un uzņēmumu iespējas. Un sapnis piepildās. Arī pēc 10 gadiem ar lepnumu skatām izdarīto. Kritērijs – kvalitāte. Tātad arī to varam. Un varēsim. Arī citus gadus. Joprojām.
2000. gads
Pastāvam. Jau vairākus gadus. Ar mainīgiem nosacījumiem, noteikumiem. Mūzikas privātskola, mākslas skola, filiāle, klase… Visu laiku urdīja vēlme radīt savu skolu, ar kuru rēķinās. Palēnām. Neatlaidīgi. Un noslēdzot gadsimtu, mums ir sava oficiāli valsts un Kultūras ministrijas atzīta skola. Gan mākslai, gan mūzikai. Kopā. Oficiālais pieskāriens. Ar kārtējo nosaukuma maiņu.
Esam Ādažu mākslu skola.
2001. gads Jauns gadu tūkstotis, cits gadsimts. Ikdiena. Pieskaramies tai, jo visa pamatā mūžīgi ir darbs, vajadzīgs, neatlaidīgs, reizēm nogurdinošs, bet svētīgs. Jo nes augļus. Ir starptautisko konkursu medaļas, diplomi, līdzdarbošanās Valsts mākslas un mūzikas skolu aktivitātēs. Radām savu stilu. Izkopjam jaunus talantus.
2002. gads
Sava skola. Tas ir ļoti nopietni. Jo tiek prasīts. Arī no mums. Vai protam to veidot, saglabāt, bagātināt. Šis ir nopietnā, svarīgā pieskāriena gads. Atkal jauns pirmais. Pirmā akreditācija. No mums gaida apliecinošu rezultātu. Skola tiek akreditēta. Klāt nākot arī kādai jaunai programmai. Vijoļspēles apguvei.
Ādažu pagasta mākslas un mūzikas skola aug.
2003. gads Pirmās noietās desmitgades pieskāriens. Kā noteikta nots vai zīme skolas kopējā mākslas darbā. Atskats uz pagātni un solis jaunajā desmitgadē. Viss turpināsies. Jau citas idejas, sapņi un ieceres gaida piepildījumu.
2004. gads Turpinām. Augt un veidoties. Kļūstam daudzveidīgāki. Jo mūsu skolā turpmāk varēs apgūt arī Akordeona spēli. Jaunatvērtas programmas pieskāriens.
2005. gads
Dzīvojam. Priecājamies. Svinam. Un pieskaramies atkal kam nebijušam. Jaunas skolas koncepcija. Top projekts, nākotnes ieceres.
Ikdiena bagātinās. Šogad piedāvājam jaunumu – Čella spēles apgūšanu.
2006. gads
Svarīgs apliecināšanās gads. Klāt akreditācija. Zināms process, kas nes līdz svarīgumu, nopietnību, atbildību. Sasniedzam maksimumu. Skola akreditēta uz sešiem gadiem!
Ādažu mākslas un mūzikas skola. Šogad jau Ādažu novadā.
Esam atvērti visām mākslas skolām Latvijā, jo uzņemam Valsts konkursa dalībniekus. Savās mājās. Mums uzticas.
2007. gads
Kolektīvs aug un paplašinās. Jauni pedagogi. Jauni audzēkņi. Vecuma gradācijās topam arvien jaunāki.
Domas un ideju svaigums. Plašuma pieskāriens.
2008. gads Top jaunās skolas projekts. Kopā ar kultūras centru. Ticam, ka īstenosies. Jau drīzumā. Turpinām augt un paplašināties. Tāpēc atkal akreditācija. Vēl divām mūzikas izglītības programmām – Sitaminstrumentu spēlē un Vokālajā mūzikā – Kora klasei. Ir nopietnāk, kā šķita. Noteikumi prasa akreditēt visu skolu. Atkal. Pieskaramies veiksmei. Viss izdodas.
2009. gads Pieskāriens jaunas skolas ēkas tapšanai. Šeit un tagad. Ar pamatakmeni. Ar nākotnes iespējām, iecerēm, izaugsmi. Jauna skola. Mums. Mūsu audzēkņiem. Visam novadam.
2010. gads Sava skola...Skaistais  Atklāšanas Brīdis. Vairāki  pirmie....izlaidums, Zinību diena, Ziemassvētki, Valsts konkurss gleznošanā...jaunajās telpās. Īpaši liels 1. kurss mākslas nodaļā – 60 . Ciemiņu plūsma. Aktīva un daudzveidīga. Neierasts plašums. Mācamies strādāt. Citādāk.
2011. gads Politisko peripetiju laiks. Būt vai nebūt. Arī mūsu skolai. Garaspēka pārbaudījums. Mums visiem. Kopā ar audzēkņiem- radam. Par spīti. Uzvaras neizpaliek . Esam izturējuši. Dzimst jauna tradīcija. Pedagogu koncerts. Augam. Ciparos. Kvalitātē. Ziemassvētki un rotas. Kopā ar ministriem. Ministru Kabinets. Eglīte. Bērnu lepnums un prieks.
2012. gads Turpinam augt. Radoši panākumi. Lieli.  Akreditācija. Finanses. Stingri  regulētas. Tomēr stabilas. Atkal pirmoreiz. Šoreiz izrāde. Kopā. Mūzika un māksla. Dekorācijas. Mūzika. Vārdi. Pasaka par Diegabiksi. Pierādam, ka varam. Vispirms sev. Kopdarbs. Izdevies!
2013. gads Jauni konkursi. Jauni laureāti. Projekts. Kopā ar Valsts Kanceleju. Ilustrējam grāmatiņu. Par valsts uzbūvi. Diskutējam. Par patriotisko audzināšanu. Latvijas Radio 1. Pirmoreiz. Audzēkņu darbu izstāde.  Ādažu Kultūras centrā. Un Ministru Kabinetā. Domājam. Par radošām iecerēm. Kompozīcija. Mūzikā. Arhitektūra. Mākslā. Ziemassvētki. Pasākumam citi vadītāji. Paši audzēkņi.

 

            

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola