Dejas nodaļa

Ritms, saskaņa, pulss, temps, ķermeņa plastika, mūsdienīga kustību dinamika, meditācija,

kas modina un atbrīvo dabas doto enerģiju, līdzsvaro un piepilda to...

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola