Panākumi konkursā "Ģederta Eliasa mīklu minot"

Ar izciliem panākumiem mākslas nodaļas audzēkņi piedalījušies II Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Ģederta Eliasa mīklu minot”.

23.04. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola Jelgavā, Ģederta Eliasa muzejā rīkoja konkursa laureātu apbalvošanas pasākumu, kurā piedalījās arī mūsu skolas konkursa laureāti Eva Evelīna Bokmane(1. Vietakategorijā grafika), Alise Vidzupe(2. Vietakategorijā grafika), Nikola Ļitvinova(2. Vietakategorijā grafika), Ivo Valdmanis(3. Vietakategorijā glezniecība), Evelīna Deglava(Jelgavas novada pašvaldības simpātiju balva), Aleksejs Čekerlans(Atzinība kategorijā glezniecība) un Roberts Arnicāns(“Karameļu darbnīcas simpātiju balva) pedagoga Ingas Tardenakas vadībā.

Priecājamies, lepojamies un sveicam ar panākumiem Evu, Alisi, Nikolu, Evelīnu, Ivo, Alekseju, Robertu un viņu pedagogus Ingu Tardenaku, Katrīnu Sabuli, Barbaru Iltneri un Agnesi Augstkalnu!

 

Eva Evelīna BokmaneML

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola