Kultūras ministrijas pateicība

2019. gada 18. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs apbalvojumus saņēma kultūrizglītības nozares talantīgākie audzēkņi, viņu skolotāji un koncertmeistari.

Šogad Kultūras ministrijas pateicības rakstu un naudas balvu saņēma 49 audzēkņi un 48 pedagogi no 20 izglītības iestādēm. Starp tiem bija arī mūsu skolas 5. akordeona spēles klases audzēkne Zita Toma un skolotāja Regīna Rūrāne. Zita saņēma pateicības rakstu par izciliem sasniegumiem 4. Starptautiskajā Akordeonu dienu konkursā Prāgā (Čehijas republika) un Ziemeļu Starptautiskajā mūzikas konkursā Stokholmā (Zviedrija), un skolotāja Regīna Rūrāne saņēma pateicības rakstu par pedagoģisko ieguldījumu audzēknes Zitas sagatavošanā konkursiem.

 Ar šo Balvu Latvijas valsts atzīmē kultūrizglītības iestāžu audzēkņu spilgtākos radošos panākumus un viņu skolotāju ieguldīto darbu.

 No sirds sveicam!

akord

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola