Pūšaminstrumentu nodaļas panākumi

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles  nodaļa sasniedz augstus rezultātus nozīmīga mēroga konkursos. Divu mēnešu laikā mūzikas skolas audzēkņi ieguvuši 19 godalgotas vietas instrumenta spēlē no kurām 10 – pirmās vietas, 7 – otrās  un 2 – trešās vietas. Divdesmitā godalga ādažniekiem kolektīvajā muzicēšanā – Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Pūtēju orķestris iegūst I pakāpes diplomu Rīgas, Pierīgas, Kurzemes un Zemgales novada izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē.

            Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle Valsts konkurss notiek reizi četros gados. Tas norisinās trīs kārtās, kurās piedalās pilnīgi visi Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu  audzēkņi. Konkursa pirmo kārtu organizē skola un izvirza labākos skolas audzēkņus konkursa otrajai kārtai, kas notiek profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestādē. Otrajā kārtā sacenšas audzēkņi no vairākām skolām, atbilstoši skolas reģionālajai piederībai. Savukārt konkursa fināls notiek valsts līmenī, kur sacenšas labākie mūzikas skolas audzēkņi no visas Latvijas. No Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 9 audzēkņiem tika dota iespēja apliecināt savas spējas finālā. Lepnums un gandarījums par finālistu iegūtajām godalgotajām vietām:

            Flautas spēlē:

                        1.vieta Elza Prokofjeva

                        1.vieta Marta Ceriņa

                        2.vieta Paula Līna Ančupāne

                        3.vieta Estere Velta Stepanova

            Klarnetes spēlē:

                        2.vieta Rihards Bukovskis

            Saksofona spēle

1.vieta Ede Mona Kraukle

1.vieta     Paula Ģērmane

            Trompetes spēle

                        2.vieta  Jānis Deniņš  

No 14. līdz 25. februārim Latvijā norisinājās XI Starptautiskais Saksofonmūzikas festivāls “SAXOPHONIA”. Festivāla ietvaros notika Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkurss, kuru vērtēja starptautiska žūrija .  Konkurss norisinājās vienā kārtā, un tā dalībnieki tika dalīti 4 grupās.

  1. februārī JVLMA Lielajā zālē uzvarētāji, viņu pedagogi un koncertmeistari tika apbalvoti ar XI Starptautiskā Saksofonmūzikas festivāla “Saxophonia” saksofonistu konkursa diplomiem un atzinības rakstiem, kā arī balvām no konkursa atbalstītājiem. Ādažu Mākslas un mūzikas skolu pārstāvēja Katrīna Kapitonova, Elza Dupuža, Ede Mona Kraukle un Paula Ģērmane. Prieks par meiteņu sasniegumiem:
  2. vieta Katrīna Kapitonova
  3. vieta Paula Ģērmane
  4. vieta Ede Mona Kraukle

Konkursa galveno balvu - “Yamaha” alta saksofonu izcīnīja mūsu skolas audzēkne Katrīna Kapitonova.

Savukārt š.g. 28. februārī  rīta agrumā devāmies uz tālo Daugavpili piedalīties III Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene Wind 2019”. Konkursā piedalījās 235 dalībnieki no 5 dalībvalstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Baltkrievijas, kas pārstāv 51 mūzikas skolu. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija. Pēc emocijām bagātas dienas ādažnieki atgriezās mājās ar uzvarām:

                        1.vietas:  Elza Prokofjeva – flauta,

                                         Paula Līna Ančupāne – flauta

                                         Paula Ģērmane - saksofons

                                         Katrīna Kapitonova – saksofons

                                         Jānis Deniņš – trompete

                        2.vietas   Sofija Sviridenkova – flauta

                                        Rihards Bukovskis – klarnete

                                        Patriks Brieze - saksofons

Lepojamies ar mūsu skolas audzēkņiem – laureātiem, un vēlam arī turpmāk panākumus mūzikā!

Paldies pedagogiem Vitai Zemturei, Jeļenai Kovaļenko – Bebrišai, Ilvijai Bensonei, Kārlim Glavānam, un Aivaram Osītim!

Milzīgs paldies mūsu izcilajām koncertmeistarēm Zanei Gudrajai, Agnesei Prokofjevai, un īpašais paldies no mums visiem Ivetai Gudrajai!

Sofija SviridenkovaNaujene Wind Medium

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola