Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”

  1. februārī, jaukā, draudzīgā atmosfērā noslēdzās Ādažu Mākslas un mūzikas skolas organizētais 1. VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”.

Šis konkurss tapa kā atjaunota versija 90to gadu beigās mūsu skolas rīkotajam Gaujas baseina skolu vizuālās mākslas konkursam “ES DZĪVOJU PIE GAUJAS”, kuru organizēja pirmā skolas direktore INGA PATMALNIKA. Viņas piemiņai jaunajā konkursā ir nodibināta INGAS PATMALNIKAS BALVA- GRAND PRIX, par īpaši augstvērtīgu vizuālās mākslas darbu. Šogad šo balvu žūrija nolēma vēl nepiešķirt.

Par pašu konkursu- tas risinājās no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada 7. februārim. Šī gada tēma “SIMTIEM GADU GAUJAS KRASTOS” – kolāžas tehnikā. Tālāk sekoja žūrijas izvērtējums konkursam iesniegtajiem 57 autordarbiem. Tika nolemts jaunākajā vecuma grupā (6- 10 gadi) 1. vietu nepiešķirt, bet piešķirt trīs 2. vietas un trīs 3. vietas diplomus, kā arī 6 atzinības un 6 ABSOLVENTU ŽŪRIJAS atzinības.

Vidējā vecuma grupā (11- 13 gadi) tika piešķirta 1. vieta, divas 2. vietas un trīs 3.vietas diplomi. Atzinības saņēma 2 audzēkņi, bet ABSOLVENTU ŽŪRIJAS atzinības - 5.

Vecākajā grupā (14- 16 gadi) vērtēšana nenotika, jo tika iesniegti tikai 2 darbi, kuriem arī kvalitāte nebija atbilstoša konkursa nolikumam.

Konkursā dalību pieteica 5 profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas skolas- Cēsu Pilsētas Mākslas skola, Krimuldas Mūzikas un mākslas skola, Carnikavas Mūzikas un mākslas skola, Sējas Mūzikas un mākslas skola un Ādažu Mākslas un mūzikas skola.

Cēsu Pilsētas Mākslas skola iesūtīja 11 vizuālā s mākslas darbus un saņēma pa vienam 2. un 3. vietas diplomam un 3 absolventu žūrijas atzinības.

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola piedalījās ar maksimālo darbu skaitu- 15, saņemot 2. un 3. vietas diplomus, 3 atzinības un 4 absolventu žūrijas atzinības.

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola konkursā startēja ar 6 darbiem, saņemot 2. un 3. vietas diplomus un 2 atzinības.

Sējas Mūzikas un mākslas skola priecēja ar 10 audzēkņu darbiem, saņemot 2 absolventu žūrijas atzinības.

Protams, arī Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem bija iespēja startēt šajā pašmāju vizuālās mākslas konkursā ar 15 darbiem.

Lūk, arī rezultāti:

Jaunākajā grupā - 2. vieta ANNAI KEITAI TOLBERT un EVELĪNAI LIENEI ŠKENDERSKAI, 3.vietas diplomi KATEI RUGAINEI un MELINDAI BIČKAI, atzinības- LUĪZEI KRAUKLEI un GERDAI PALMAI, absolventu atzinība- ALISEI MEKŠAI.

Vidējā vecuma grupā - 1. vieta un speciālbalva LŪCIJAI BOJĀREI, 3. vietas diploms LĪVAI KRŪMIŅAI, atzinība MATĪSAM FEDOREKAM un absolventu atzinība ALISEI VIDZUPEI.

No sirds apsveicam visus laureātus! Paldies audzēkņu pedagogiem DACEI CĒDEREI, LIENEI KAĻVAI, JANAI PLANKĀJAI, MARTAI JURJĀNEI, ASNATEI GRĒVEI, INGAI TARDENAKAI, BARBARAI ILTNEREI un SANDAI FĀRENHORSTEI.

Jau 2019. gada rudenī izsludināsim 2. VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSU “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”. Būs cita tēma, un ticam, vairāk konkursa dalībnieku un daudz lielisku radošu darbu!

DSC04052

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola