Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestra un Hamburgas stīgu orķestra ''Elbas stīgas'' draudzības koncerts Muzikālais tilts Ādaži - Hamburga

Septembra beigās un oktobra sākumā Ādažu Mākslas un mūzikas skolā viesosies stīgu orķestris “Elbas stīgas” no Hamburgas, Vācijā. Vizītes laikā, orķestris, kopā ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestri, sniegs divus koncertus – sestdien, 29. septembrī plkst. 16:00 Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē un 2. oktobrī plkst. 18:00 Rīgas Svētā Pētera Baznīcā.

Hamburgas orķestra “Elbas stīgas” diriģente  Gesa Rīdela (Gesa Riedel), savai paziņai, vijolniecei Laumai Skridei izteica vēlmi veidot muzikālu sadraudzību ar bērnu kamerorķestri Latvijā. Vēlmes piepildās un abi orķestri satiksies. Ādažnieki uzņems viesus ģimenēs, centīsies  vācu bērnus vest aizraujošās ekskursijās, protams, neizpaliks ikdienas mēģinājumi un koncerti.

            Abu orķestru veidošanās vēsture ir līdzīga, orķestra sastāvs veidojas no mūzikas skolu skolniekiem un absolventiem. Hamburgas orķestrī “Elbas stīgas”  muzicē bērni no 6 līdz 18 gadu vecumam, orķestra vadītāja čelliste Gesa Rīdela uzskata, ka bērnu gadu starpībai nav nozīmes, ja bērni ir vienoti muzikālā tēla atklāsmē.  

Orķestra repertuārs ir visaptverošs “no Abbas līdz Apokaliptikai, no Baha līdz Beatles, no Vivaldi līdz West Side Story”.  Diriģente pati speciāli veido orķestra  instrumentācijas tā, lai katrs bērns spēlē partiju pēc viņa spējām. Gesa Rīdela uzskata, ka audzēkņa vecuma diapazons nav šķērslis, bet drīzāk stimuls spēlēt.  Orķestris “Elbas stīgas” ir piedalījies vairākos muzikālos projektos, kā vienu no spilgtākajiem minot kopkoncertu ar pasaules mēroga zvaigznēm, kuru vidū bijusi Hamburgā dzīvojošā latviete Baiba Skride.

Ādažu kamerorķestri ilgus gadus vada diriģente Vita Zemture, šajā laikā orķestra māksliniecisko tēlu raksturojusi aizrautība, drosme un uzdrīkstēšanās, kā arī spēja atrast un adaptēt daudzveidīgu repertuāru. Veiksmīga ir kolektīva sadarbība ar komponistēm Anitru Tumševicu un Annu Veismani, kuras rada gan oriģināldarbus, gan pārlikumus un apdares, kas veicina orķestra māksliniecisko izaugsmi. Šobrīd orķestra galvenais diriģents ir Andris Gailis. Šī nav pirmā Ādažu orķestra sastapšanās ar diriģentu, veiksmīga sadarbība radusies jau vasaras meistarklasēs. Diriģents pats raksta mūziku un veido interesantus pārlikumus orķestrim, kas vairākkārt skanējuši Ādažu kamerorķestra sniegumā un skanēs arī šajā sadraudzības projekta koncertā.

Abu orķestru kopīgajā muzikālajā piedzīvojumā Rīgas koncertā piedalīsies arī Studentu stīgu orķestra “B–Sharp” mūziķi. “B – Sharp”, jaunā diriģenta Artūra Gaiļa vadībā, muzicē Latvijas augstskolu studenti – topošie inženieri, mākslinieki, mediķi, ekonomikas speciālisti… Šī sadarbība ir īpaša, jo “B – Sharp” mūziķe Johanna Maul, reiz spēlējot dzimtajā Vācijā, bijusi Hamburgas orķestra “Elbas stīgas” pirmā vijole.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola izsaka sirsnīgu pateicību par atbalstu Ādažu novada domei, SIA "Kafe Serviss", SIA “B Bus”, “Berlat grupai”, SIA “Pelegrin”, “Ādažu Čipsu” ražotnei, biedrībai “Ādažu Uzņēmēji” un Uldim Štēbelim personīgi.

Liels paldies audzēkņu vecākiem un ģimenēm, kas uzņems viesus savās mājās.

HAMBURGA2

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola