Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts

Caur ikdienības pelēcību paši ar savu gaismu atkal pie mums nāk Ziemassvētki un Jaunais gads. Skolās svētku gaidīšanas priekam pievienojas gandarījums par paveikto, jo noslēdzas viens darba cēliens mācību procesā. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles un sitaminstrumentu spēles  audzēkņu svētku koncertos “Adventes laikā” ikvienam tika dota iespēja muzicēt. Kopumā koncerti tika veidoti lai iedvesmotu bērnus priekam un radītu pārliecību saviem spēkiem, mācību pusgadu noslēdzot.

Put Z sv

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola