III Latvijas orķestru asociācijas festivāls

10., 11. novembrī Vidzemes reģiona pilsētās un Cēsu koncertzālē notiek III Latvijas orķestru asociācijas festivāls.  Šajos grandiozajos mūzikas svētkos piedalās 700 dalībnieki no 22 Latvijas jauniešu simfoniskajiem un kamerorķestriem. Īpašs prieks, ka šo 22 orķestru vidū ir arī mūsu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestris.

Latvijas orķestru festivāls notiek reizi divos gados. I festivāls notika Latgalē, kur mūsu orķestris uzstājās uz koncertzāles “Gors” skatuves,  II festivāls notika Daugavpilī. III LOA festivālā pirmajā dienā ar individuālu programmu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestris uzstājas Limbažos , kur atskaņo Annas Veismanes kompozīciju “Pirms un Pēc” , un Madara Kalniņa “Trīs riekstus Pelnrušķītei”. Otrajā dienā visi festivāla dalībnieki muzicēja 6 apvienotajos orķestros, mūsu skolas orķestris spēlēja kopā ar Ziemļkurzemes kamerorķestri un Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas simfonisko orķestri diriģenta Boļeslava Voļaka vadībā.

 Festivāla noslēgumā grandiozs latviešu mūzikas koncerts Cēsu koncertzālē, kas veltīts Latvijas simtgadei.  Ikviens festivāla dalībnieks izbaudīja prieku un gandarījumu, muzicējot uz Cēsu koncertzāles skatuves kopā ar saviem draugiem, kā arī klausoties un vērtējos citu orķestru sniegumu. Festivāla noslēguma koncerta programma bija daudzveidīga un ļoti interesanta, sākot no latviešu mūzikas klasikas pērlēm līdz mūsdienu kompozīcijas šedevriem. Katrā no orķestriem tika apvienoti no 80 līdz 130 dalībnieki, jau dalībnieku skaits vien liecina par grandiozo orķestra kopskaņu.

Paldies, visiem III Latvijas orķestru festivāla dalībniekiem par fantastiskajiem simfoniskās mūzikas svētkiem!

Orkestr fest

 

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola