Viesos Gaismas pilī

Gatavojoties valsts konkursam, kura tēma šajā mācību gadā ir “Ilustrācija”, šķiet pirmā vieta, kur meklēt iedvesmu ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, jeb Gaismas pils. Tur arī otrdien, 19. oktobrī, devās Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas 5., 6. un 7 kursu audzēkņi kopā ar skolas 2014. gada absolventu Arvilu Fabriciusu. Arvils visā šajā stāstā ierakstās ar to, ka, beidzot mūsu skolu, viņš tāda paša Valsts konkursa ietvaros, strādāja pie tēmas “Arhitektūra”, veidojot stikla objektu interjeram “Veltījums Gaismas pils arhitektam Gunāram Birkertam”. Darbu bija paredzēts dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai tās atklāšanā, bet piemērotu brīdi nācās gaidīt vairākus gadus.

Tagad beidzot bija iespēja apvienot vairākus pasākumus vienā – vispirms izstaigāt Gaismas pili no pēdējā līdz pat pirmajam stāvam (un otrādi), aplūkojot gan senās grāmatas ar tam laikam raksturīgajiem ar roku rakstītajiem tekstiem un viduslaikiem vien piemītošā stilā darinātajiem zīmējumiem, gan ielūkoties unikālajās dažādu slavenību bērnības dienās zīmētajās grāmatiņās, no kurām sevišķi aizraujoši bija skatīt bibliotēkas ēkas arhitekta Gunāra Birkerta bērnības dienu piezīmes ar zīmējumiem, gan aplūkot ļoti neparasto Baltijas valstu kopīgi veidoto un Pāvestam 1888. gadā dāvināto, ar roku rakstīto un ilustrēto, grāmatu “Terra Mariana 1186-1888”, kuras oriģināls kopš tā laika atrodas Vatikānā, (šīs grāmatas svars 31,75 kilogrami, bet Nacionālajā bibliotēkā skatāms grāmatas faksimils), gan būt klāt, kad beidzot Arvila darbs nonāca tur, kur bija paredzēts. Cerēsim, ka tam atradīsies vieta, lai arī mēs, kad reiz atkal būsim bibliotēkā kā apmeklētāji, vai lasītāji, varētu tam nodot sveicienus no Ādažu Mākslas un mūzikas skolas.

Māra Ārente, Barbara Iltnere un Katrīna Sabule

gp1

gp2

gp3

gp4

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola