Jaunu audzēkņu uzņemšana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā notiks 21. augustā no plkst. 12:00 līdz 20:00.

Jaunu audzēkņu uzņemšana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā notiks 21. augustā no plkst. 12:00 līdz 20:00.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās tiek uzņemti audzēkņi:

 • Mākslas nodaļā:  7 g. v. sagatavošanas kurss, 8 g. v. I kurss
 • Mūzikas nodaļā:
  • 6 gadīgajās izglītības programmās ( pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, kokles, ģitāras, akordeona spēle )  no 8 līdz 10 g. v.
  • 8 gadīgajās izglītības programmās ( klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle, vokālā mūzika – kora klase ) –  7 g. v.
 • Dejas programmā – 7 g. v.
 • Sagatavošanas klase – 6 g. v. (instrumenta spēle, māksla, deja )

 

Pirms iestājpārbaudījumiem mūzikas nodaļā,  jāapmeklē konsultācija izvēlētajā specialitātē.

 

Klarnetes spēle

Kārlis Glavāns

Mūzikas nodaļas vadītājs

29892290

Klavierspēle

Agnese Prokofjeva                        

29782799

Akordeona spēle

Regīna Rūrāne

29706565

Vijoļspēle

Katrīna Eglona

29702224

Čella spēle

Estere Lūsis – Grīnberga                       

27810092

Ģitāras spēle

Aivars Zīberts

29110290

Kokles spēle

Māra Jansone – Henkuzene

22435913

Flautas spēle

Vita Zemture

26381584

Trompetes spēle

Aivars Osītis

26366779

Saksofona spēle

Didzis Bebrišs

26385288

Mežraga spēle

Miervaldis Leja

26857760

Sitaminstrumentu spēle

Raimonds Kalniņš

26348481

Vokālā nodaļa

Anna Veismane

29555844

Iestājpārbaudījumi un dokumentu iesniegšana

(līdzi jāņem dzimšanas apliecība vai pase un jāaizpilda noteiktas formas iesniegums)

Uzņemšana

Pārbaudījums

Mākslas nodaļā

Jāpaņem līdzi daži topošā audzēkņa zīmējumi ( vēlams mājas, brīvā laika )

Mūzikas nodaļā

Iestājeksāmens, kura laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

 • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;
 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;
 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;
 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja  ritmisko zīmējumu.

Dejas nodaļā

Atlase – muzikalitāte, ritmiskums, vienkārši vingrinājumi

         Svarīgi!

Ir iespēja stāties un mācīties tikai vienā izvēlētā profesionālās ievirzes programmā.

Priekšroka Ādažu novadā deklarētiem bērniem.

Vecāku līdzfinansējums saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola